henryk3[O proporcji]

Proporcja znajduje się nie tylko w liczbach i miarach, lecz także w dźwiękach, ciężarach,

czasie i przestrzeni i we wszystkich siłach.

 

[On proportion]

Proportion found not only in numbers and measures,

but also in sounds, weights, spaces, and in all forces.

 

Trattato della pictura.
( Leonardo da Vinci ,K.49.r.)